Hastighedsdom

Frakendelse på grund af hastighedsoverskridelse.

Frakendelse af kørekort/ hastighedsoverskridelse.

Betinget frakendelse

  • Får 3 klip i kørekortet indenfor 3 år
  • Kører mere end 60% for stærkt
  • Kører mere end 40% for stærkt ved vejarbejde

Ubetinget frakendelse

  • Kører over 100% for stærkt
  • Kører groft uforsvarligt eller hasarderet
  • Får frakendt kørekortet betinget 2 gange indenfor 3 år

Betinget
Betyder at du beholder dit kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve) indenfor en frist, som politiet sætter – normalt 6 mdr.

Ubetinget
Betyder at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode på 6 mdr. eller mere. Når perioden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve, for at få dit kørekort tilbage.

Prøvetid
Uanset om din frakendelse var betinget eller ubetinget, har du en slags prøvetid bagefter, når du har fået kørekortet tilbage.

Prøvetiden er typisk 3 år.

I prøvetiden vil forseelser, der normalt ”kun” giver betinget frakendelse, udløse ubetinget frakendelse i minimum 6 mdr.

Førstegangserhverver
Hvis du er ny bilist, er dit kørekort på prøve de første 3 år, og der skal ikke så meget til, før du får kørselsforbud.

Link: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/gode-raad-til-nye-bilister

Generhverve kørekort hos ole d køreskole
Vælger du at generhverve dit kørekort til kategori B hos mig, kan du vælge at få en kode til et teoriundervisningsprogram, således du kan sidde ”anonymt” hjemme og gennemføre teoriundervisningen online i dit eget tempo.

Du er også velkommen til at deltage i undervisningen i køreskolen, eller kombinere de to muligheder.

ole d køreskole

Industrivej 14,
8963 Auning
CVR: 35286500
ole@oledkoreskole.dk
+ 45 31 44 80 12

Find os