Handelsbetingelser for Ole D Køreskole

Hvem er vi?

Vores hjemmeside adresse: https://xn--oledkreskole-zjb.dk.linux15.dandomainserver.dk.

Den obligatoriske lovpakke pris

Der kan forekomme prisjusteringer på lovpakkeprisen halvårligt, begrundet af stigende omkostninger hos eksterne leverandører, samfundsmæssige forhold eks. Covid-19 eller generelle stigende samfundsøkonomiske omkostninger mv. Seneste stigning i lovpakkeprisen var 1. januar 2021. Tilmeldte elever betaler den aktuelle lovpakkepris ved afregningen af deres kørekort, uanset hvilket tidspunkt deres tilmelding blev oprettet.

Lovpakkeprisen deles op i to rater. Første rate sendes på faktura efter 2. teoriundervisning og anden rate betales før den køreprøven, sammen med eventuelle opkrævninger på ekstra kørelektioner og leje af skolevogn til prøven.

Fortrydelsesret

Ønsker du at annullere din tilmelding, kan du gøre det omkostningsfrit indtil 10 dage før din holdstart. Hvis du annullerer senere end 10 dage før holdstart, eller ikke møder op senest på 2. teoriaften, så opkræver vi en kompensation på kr. 2.500,- på grund af den tabte omsætning (pr. januar 2023) på kr. 16.900,-, som ikke kan nå at erstattes.

Første teoriundervisning er altid gratis og kan bruges til at føle, om du har valgt det rigtige sted at tage kørekort.

Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Ole D Køreskole, refunderes det betalte på følgende måde:

Efter start på teoriundervisning (2. modul): Det betalte beløb minus kr. 3.500,00. Er første rate ikke betalt, sendes en faktura på kr. 3.500,00

Efter manøvrebanen (3. modul): Det betalte beløb minus kr. 5.500,00. Er første rate ikke betalt, sende en faktura på kr. 5.500,00.

Efter start på første kørelektion: Refunderes det betalte beløb minus kr. 5.500,00, samt minus de antal kørte lektioner a 45 minutter på vej, til den aktuelle og gældende køretime sats. Overstiger summen den faktiske betalte første rate, har man ingen krav på tilbagebetaling, men modtager derimod en faktura på det faktiske skyldige beløb passende med de faktiske omkostninger Ole D Køreskole har haft med eleven. Manglende fakturabetaling overgår til inkassofirma.

Aflysning af aftalte kørelektioner

Aflysning af en kørelektion, skal ske senest 12 timer før. En kørelektion som ikke er rettidigt aflyst eller flyttet i Supersaas kalenderen, eller til kørelæreren skal betales. Første gang får eleven en advarsel, men efterfølgende afregnes med en kørelektions aktuelle sats. Hvis eleven kommer til aftalen, men ikke har et negativt coronapas, så SKAL kørelæreren bortvise eleven, og eleven vil skulle betale for lektionen, da kørelæreren ingen chance har for at erstatte den tabte lektion.

Covid-19

I Covid-19 tiden gælder følgende regler: Eleven skal fremvise en negativ test max. 72 timer gammel, både til teori- og kørelektioner. Hvis eleven ikke kan fremvise en negativ test, skal Ole D Køreskole iflg. myndighederne, bortvise eleven både til teori- og køreundervisning. -Eller en positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev taget, -Eller gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

-ingen krav til personer, som af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19 test. -Alle skal bære mundbind under kørelektionerne. -Alle skal bære mundbind ved ankomst i køreskolen, og når man rejser sig fra stolen og går ud af lokalet. -Ved siddende undervisning ensrettet mod underviseren, behøves ikke mundbind. -Alle skal spritte hænder ved ankomst og det anbefales at vaske/spritte hænder jævnligt efterfølgende. -Ved manglende kontrol med coronapas kan Ole D Køreskole og eleven ved myndighedskontrol, få bøder fra kr. 3.000,- i førstegangstilfældet, og efterfølgende større bøder op til kr. 12.000,-. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573

Manøvrebanelektion – pauseregel – aflysning

Efter gennemført manøvrebanelektion er det lovligt, at holde pause i 3 måneder, men så skal eleven i gang med de kørende lektioner på vejen, ellers skal eleven gentage manøvrebanelektionen imod en ny betaling. Aflysning kan ske op til 4 hverdage før, eller umiddelbart ved lægeerklæring eller positiv covid-19 test. Ikke rettidig aflysning, glemt lektionsplan og ansøgning om kørekort, glemmer at møde op, eller bortvisning pga. ureglementeret kørsel på banen, betaler eleven for ny lektion kr. 1.950,-

Køreteknisk anlæg – pauseregel – aflysning

Når eleven er tæt på slutningen af kørekortuddannelsen, skal eleven gennemføre en køreteknisk lektion (tør/glatbane). Lektionen er gyldig i 1 år, under forudsætning af, at køreundervisningen fortsætter. Aflysning kan ske op til 7 hverdage før, eller ved umiddelbar lægeerklæring eller positiv covid-19 test. Ikke rettidig aflysning, glemt lektionsplan og ansøgning om kørekort, glemmer at møde op, ikke mødt op til den grundlæggende teoriundervisning inden, eller bortvisning pga. ureglementeret kørsel på banen, betaler eleven for ny lektion kr. 1.950,-

Elevens ansvar

Kørekortuddannelsen er en frivillig og selv betalt uddannelse og eleven er personlig ansvarlig for, at møde op til de aftalte teori-og køreundervisninger. Teoriprøve og praktisk prøve bestilles af kørelæreren i samråd med eleven omkring tid og sted. Ansvaret for at møde rettidigt op til teoriprøven, medbringe de korrekte dokumenter indeholdende underskrifter og stempler, er elevens eget. Hvis eleven er i tvivl, så spørg din kørelærer. I tilfælde af nægtet adgang til teoriprøven, pga. komme for sent, ukorrekt covid-19 test, glemt lektionsplan, ansøgning, billede identifikation eller tidligere kørekort(traktor, knallert, mc, bil) betyder det genbestilling og ny elev betaling af prøvegebyr. Eleverne får undervisning ifølge den lovmæssige undervisningsplan for kategori b, og oveni et online login til samme undervisning plus teoriprøver, dette indeholder alt den viden som skal til, for at bestå teoriprøven. Det er efterfølgende elevens eget ansvar, at have tilegnet sig denne viden for at bestå teoriprøven.

Generelle pauseregler

Kan læses i din lektionsplan. (Pausereglerne er i Covid-19 tiden suspenderet)

Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies, som er en ufarlig tekstfil, som gemmes på din computer, ligesom alle andre søgninger du laver på nettet. Formålet er for din computer at genkende søgestedet, huske indstillinger, udføre statistik og målrettede annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig virus. Det er muligt at slette dine cookies på din computer. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere i dit feed.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du besøger vores websites, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Dette sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, eller hvis du tilmelder dig vores holdstart og andre services. På websites indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. Hvis du selv foretager en direkte handling/samtykke om at udfylde en tilmeldingsskabelon på mit website behandles følgende informationer: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail, disse informationer bruges af Ole D Køreskole som stamdata til holdoprettelsen. Elevers cpr nummer beder vi ikke om elektronisk, men kun ved personlig overdragelse, og dette skal bruges til oprettelse af eleven i køreprøvebooking, og vil figurere på lektionsplanen og ansøgningen om kørekort.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil kun blive brugt til det formål som de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende betalingslink til politiets køreprøvegebyr i e-boks, samt registrere dig i det fælles køreprøvebooking, som deles af Politiet. borgerservice og kørelæreren.https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-databeskyttelse

Opbevaringsperiode af personoplysninger

Personoplysninger opbevares maksimum i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, men vi sletter dem altid, når eleven er afsluttet i køreskolen.

Videregivelse af oplysninger

Når du besøger et website, hvilke annoncer du modtager og måske klikker på, geografisk placering, køn, alderssegment m.v. videregives ofte til tredjeparter i det omfang at disse oplysninger er kendt, og hvis du har trykket på “tillad cookies”. Du kan se hvilke tredjeparter der er tale om, i afsnittet om cookies ovenfor. Oplysningerne er ikke farlige at få lagt ud til tredjeparter, men kan for nogle være irriterende og opfattes som spam, da annoncer bliver meget målrettede efter hvad du søger på.

Vi videregiver ingen personoplysninger til andre, medmindre det er med elevens eller forældrenes samtykke.

Sociale medier

Ole D Køreskole har en Facebook- og en Instagram side. Alle billeder og opslag bliver kun lagt op med samtykke fra de involverede på billederne. Ole D Køreskole har ophavsret på alle billeder og bruger dem kun til markedsføring af egen virksomhed med samtykke fra de involverede. Hvis eleven fortryder sit samtykke, gives besked til Ole D Køreskole, og materialet vil blive fjernet/slettet, men den foregående periode og eventuelle deling af materialet på de sociale medier mens der var samtykke, er ikke køreskolen ansvar.https://www.facebook.com/oledkoreskole https://www.instagram.com/

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvem de deles med. Du kan til enhver tid gøre indsigelser imod, at vi behandler disse oplysninger, dette kan dog besværliggøre, eller umulig gøre vores arbejde med at få et kørekort til eleven.

Hvis de oplysninger vi har om dig er forkerte, eller skal rettes, har du ret til at det bliver behandlet. Henvendelse herom kan rettes til Ole Danielsen, oled@oledkoreskole.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at rette henvendelse til Ole D Køreskole, eller videre til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere at vi skal behandle dine personoplysninger, eller vi skal begrænse behandlingen, kan du også sende os en anmodning herom på ole@oledkoreskole.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Ole D Køreskole Linde Alle 61 8963 Auning Mobil 31448012 E-mail ole@oledkoreskole.dk CVR: 35286500